Börja här!

Välkommen!

Den här bloggen är resultatet av flera års faktasökande inom cancerforskning och behandlingsalternativ. Motivationen till detta var när min fru diagnostiserades med cancer.

Syftet med bloggen är att konsolidera den information jag samlat under min research med förhoppningen att det ska spara tid för den som vill undersöka metoder som kan stödja en konventionell cancerbehandling.

Det finns mängder med värdefull, och för cancerpatienter användbar information från vetenskapliga, evidensbaserade studier. Tyvärr är cancerforskningen väldigt trögrörlig och läkare är oftast ytterst ovilliga (och oförmögna) att överväga behandlingar utanför deras i förväg bestämda behandlingsprotokoll.

Just den typen av information hoppas jag kunna diskutera på den här bloggen.

Kriterierna för de metoder och behandlingar som diskuteras är att de:

  • har granskats i flera vetenskapliga publikationer
  • helst grundar sig på in-vivo studier på djur eller människor
  • har låg toxikologisk påverkan

Ett huvudtema är så kallade ”repurposed drugs (”nya läkemedelsindikationer” är den dåliga svenska översättningen) det vill säga läkemedel som utöver sitt ursprungliga användningsområde även visat sig besitta andra viktiga egenskaper. Detta är ett område som det internationellt pågår intensiv forskning inom, men där det  finns väldigt lite information att tillgå på svenska.

Andra ämnen som den här bloggen tar upp är:

  • diet (ketogenfasta) kan ha anticancer effekt, påverka immunförsvaret och förstärka en konventionell cancerbehandling
  • livsstilsfaktorer som motion, sömn, stresshantering, tillsammans med sunda matvanor kan stödja våra kroppars naturliga cancerförsvar
  • Metabolism & cancer och de mekanismer som driver cancer

och information om klinikerintegrativa behandlingarböckerlänktips ,tillskott och tips hur man själv gör research.

Läs: Nyligen diagnostiserad?

 


Jag är inte läkare och kan därför inte heller ge medicinska råd. Den här bloggen är bara ett sätt för mig att konsolidera den information jag samlat under min research. Informationen och länkarna på den här sidan kan inte på något sätt ersätta professionell medicinsk behandling eller rådgivning. Jag tar inte ansvar för eventuella felaktigheter eller oönskade komplikationer av informationen som presenteras här. Det är helt upp till läsaren i samråd med sin läkare att avgöra vad som kan vara av värde. Jag tar inte heller ansvar för diskussionerna som sker i kommentatorsfälten.