Cancer

Hur uppstår cancer?

Våra kroppar består av ca 40 triljoner celler som ständigt delar sig. En cancercell uppstår genom att ett antal skador uppkommer i cellens arvsmassa, t ex pga. fria radikaler eller olika cancerogena ämnen. Den normalt programmerade celldöden kallad apostosis slutar fungera och cellen vet därför inte längre när det är dags att dö och lämna plats för nya celler. Oftast reparerar kroppen själv uppkomna skador i cellen, skadorna blir inte bestående och en cancercell utvecklas inte men ibland fungerar inte denna reparationsprocess. Vi har dessutom olika gener i våra celler som kan bidra till eller förhindra uppkomst av skador i arvsmassan,

Det resulterar i att celler ansamlas till en tumör. Nya blodkärl bildas till tumören genom en process som kallas angiogenesis. Cancern sägs nu vara fullt utvecklad eller vara invasiv. Då har cancercellerna förändrats ytterligare så att de kan röra sig och invadera, vävnader och organ som ligger runt omkring. Den fjärde fasen kallas spridd  eller metastaserande cancer. Då har cancercellerna fått egenskaper som gör det möjligt för dem att ta sig ut i blodkärl och lymfsystem för att därigenom sprida sig till andra delar av

Cancer uppstår när en cell börjar dela sig okontrollerat.

Breast cancer occurs when cells in the breast tissue divide and grow without control. The cell cycle is the natural mechanism that regulates the growth and death of cells. When the normal cell regulators malfunction and cells do not die at the proper rate, there is a failure of cell death (apoptosis) therefore cell growth goes unchecked. As a result, cancer begins to develop as cells divide without control, accumulating into a mass of extra tissue called a tumor. A tumor can be either non-cancerous (benign) or cancerous (malignant). As a tumor grows, it elicits new blood vessel growth from the surrounding normal healthy tissues and diverts blood supply and nutrients away from this tissue to feed itself. This process is termed “angiogenesis”- the development (genesis) of new blood vessels (angio). Unregulated tumor angiogenesis facilitates the growth of cancer throughout the body.

 

Cancer cells have the ability to leave the original tumor site, travel to distant locations, and recolonize. This process is called metastasis and it occurs in organs such as the liver, lungs, and bones. Both the bloodstream and lymphatic system (the network connecting lymph nodes throughout the body) serve as ideal vehicles for the traveling cancer. Although, these traveling cancer cells do not always survive beyond the tumor, if they do survive, the cancer cells will again begin to divide abnormally and will create tumors in each new location. A person with untreated or treatment-resistant cancer may eventually die of the disease if vital organs such as the liver or lungs are invaded, overtaken, and destroyed.

Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks

Förstadium – cellerna blir fler

Hyperplasi är när celler ökar i antal men i övrigt beter sig normalt. Hyperplasi kan vara ett förstadium till cancer, men behöver inte vara det. Kroppen klarar oftast av att ta hand om denna typ av förändringar.

Första fasen – cellförändringar

Den första fasen i utvecklingen mot cancer kallas för dysplasi. Då är cellerna inte bara flera, utan börjar också förändras till utseendet och tappa sin ursprungliga funktion.

Andra fasen – cancer som växer på en avgränsad plats

Den andra fasen kallas cancer in situ. Nu har de nya cellerna så pass förändrade egenskaper att man kan kalla dem cancerceller. ”In situ” betyder ”på plats” och innebär att cellerna fortfarande växer på ett och samma ställe, det vill säga inte kan tränga in i organen runt omkring.

Tredje fasen – cancer som kan tränga in i omkringliggande vävnad

Den tredje fasen kallas fullt utvecklad eller invasiv cancer. Då har cancercellerna förändrats ytterligare så att de kan röra sig och invadera, alltså tränga in i vävnader och organ som ligger runt omkring.

Fjärde fasen – cancer som kan sprida sig till andra delar av kroppen

Den fjärde fasen kallas spridd eller metastaserande cancer. Då har cancercellerna fått egenskaper som gör det möjligt för dem att ta sig ut i blodkärl och lymfsystem för att därigenom sprida sig till andra delar av

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s