Arginine kan förstärka immunresponsen mot cancer

I en studie från Italitenska Università della Svizzera italiana (USI), har man visat att aminosyran L-arginine kan förstärka aktiviteten hos T-celler. T-cellerna överlever längre och kan bättre bekämpa tumörer.

Kommenterar från forskarna:

Roger Geiger: ”Det är verkligen fascinerande att en enda metabolit kan påverka egenskaperna hos T-cell på ett sådant dramatiskt sätt”.

Federica Sallusto: ”Vi fick bevis på principen att T-celler med förhöjda L-arginin koncentrationer kan fungera bättre i kampen mot tumörer.”

Länk till MNT.

Malariamedicin kan också behandla Cancer

Hydroxychloroquine används normalt till att behandla malaria och reumatisk artrit. I en studie har man nu visat att läkemedlet tillsamman med vissa cancerläkemedel stoppar tillväxten hos tumörer.

Skälet anges vara att Hydroxychloroquine blockerar den process som reglerar autofagi, vilket betyder ”själv-ät”. Autofagi fungera både som ett skydd mot cancer, men också som överlevnadsstrategi när tumören ”svälter” och kan konsumera sig själv för att överleva.

Hydroxychloroquine i kombination med Temsirolimus, som används vid melanom behandling, upphörde tillväxten av tumörer hos 76% av patienterna.

Det ska tilläggas att betydligt högre doser användes än mot vad som t ex används vid behandling mot malaria. Hydroxychloroquine kan även ha kraftiga bieffekter i kombination med vissa läkemedel.

Länk till artikel.

Chloroquine & Hydroxychloroquine: supporting chemo effectiveness and more

Clinical Trials:

Antihistamin + cytostatika minskar risken att dö av cancer

Danska forskare från Kræftens Bekæmpelse har undersökt registerdata och funnit att cancerpatienter som tagit så kallade CAD-antihistaminer har levt längre. Skillnaden har varit ännu mer uttalad när när CAD-antihistaminer har tagits i kombination med cytostatika. Loratadin och Ebastin visade sig ha störst effekt.

Detta kan jämföras med den svenska studien som visade att bröstcancer patienter som tagit antihistamin, i synnerhet Desloratadine haft en överlevnadsfördel (länk).

Antihistamin visade sig kunna öka känsligheten för cytostatika hos NSCLC, prostata- och bröstcancertumörer

Cancer.dk
Pubmed

Curcumin + Silymarin, hämmar tarmtumörer

Curcumin, den aktiva ingrediensen i gurkmeja och Silymarin, den en substans från Mariatistel har visat sig tillsamman kunna hämma tillväxten av tarmtumörer och leda till ökad celldöd.

Länk till artikel i ScienceDaily och till den vetenskapliga artikeln.

Eftersom både ämnen har låg biotillgänglighet i sin rena form så kan så kallade liposompreparat vara att föredra, till exempel:

Curcumin: Meriva, BCM-95, Longvida

Silymarin: Siliphos

ReDO projektet – ”Vanliga” läkemedel för cancerbehandling

Det så kallade ReDO projektet (Repurposing Drugs in Oncology), ett internationellt samarbete mellan Anticancer Fund och Global Cures har identifierat över 70 stycken ‘vanliga’ läkemedel som har anticancer egenskaper. Av dessa läkemedel har man valt ut de sex mest lovande:

  • Mebendazole: Används vid behandlingen av parasitinfektioner
  • Cimetidine: Mot halsbränna och för att behandla magsår
  • Nitroglycerin Vasodilator. Behandling av kärlkramp
  • Itraconazole: behandling av svampinfektioner
  • Diclofenac: NSAID. Antiinflammatorisk och smärtstillande
  • Clarithromycin: Antibiotikum. Used in the treatment of upper respiratory tract infections

Gemensamt för dessa läkemedel är att:

  • De är välkända läkemedel som har använts under många år
  • De har låg toxicitet
  • Det finns stark evidens för en anticancer mekanism och data från invivo, invitro och studier på människor
  • De är billiga och det finns generiska alternativ

Chilli och Ingefära minskar tillsammans risken för cancer

I en studie publicerad i Journal of Agricultural and Food Chemistry, visade man i en studie att Chilli (capsaicin) tillsamman med Ingefära (6-gingerol) tillsammans binder på en receptor som stimulerar tillväxten av tumörer.

I studien som gjordes på möss som var benägna att få lungcancer utvecklade alla möss tumörer som fick capsacin. Av de möss om fick 6-gingerol utvecklade 50% tumörer, men av de möss om både fick capsaicin och 6-gingerol så utvecklade bara 20% tumörer.

Länkar: MailOnlineScienceDaily