Länkar

Interakationen mellan läkemedel – online verktyg där kan undersökas det går att se vilka läkemedel och födoämen som kan påverka varandra. Observera att detta verktyg inte kan ersätta en läkare: Drug interactions checker

Företag som erbjuder privat blodanalys: Werlabs, Blodkollen

Nyheter och forskningsartiklar:

Bloggar:

Facebook grupper:

Nätbutiker:

Observera! Det är helt upp till var och en att informera sig kring gällande regelverk vid införsel av läkemedel och tillskott. Jag rekommenderar ingen att göra detta utan samråd med sin läkare. 

Övrigt: