Mekanismer

[under uppbyggnad]

Undviker hämning av tillväxt ”gaspedalen har fastnat”

Okänslig för

Autofagi

Metastas

Inflammation

Mitosis

Metabolism

Immunförsvar

 

hallmars

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hallmarks_of_Cancer