Nyligen diagnostiserad?

Följande information syftar till att ge övergripande förslag till någon som nyligen diagnostiserats med cancer.

Jag är inte läkare och kan därför inte heller ge medicinska råd. Det är helt upp till läsaren att i samråd med sin läkare avgöra vad som kan vara av värde. Jag tar därför inte ansvar för eventuella felaktigheter eller oönskade komplikationer av informationen som presenteras här.

 • Kräv PET/CT-scan efter det sjukdom konstaterats (PET-scan är bättre på att identifiera spridd sjukdom, ref: 1)
 • Kräv att delar av tumören sparas för senare analys (tumöranalys möjliggör en skräddarsydd behandling beroende på eventuella mutationer)

Förstärk effekten av konventionella behandlingar och minska dess skadeverkningar:

 • Kontakta Care Oncology Clinic och påbörja deras protokoll omgående. Jag kan inte nog understryka detta!
 • Kontakta CancerCommons och AntiCancerFund för (gratis) råd kring behandlingsalternativ
 • Fasta 24 timmar innan och 48 timmar efter varje cytostatikabehandling (fasta gör tumören mer känslig för cytostatika och minskar biverkningar, ref: 1)
 • Påbörja en ketogen diet (en ketogen diet minskar tillgången på glukos och ökar den metabola stressen på cancercellerna)
 • Undvika starka antioxidanter under strålning- och cytostatikabehandlingen (cytostatika och strålningsterapi verkar genom att skapa ROS (Reactive Oxygen Species) vilket är skadligt för cancercellerna. Antioxidanter motverkar bildandet av ROS och ”skyddar” på så sätt cancercellerna, ref: 1, 2)
 • Motionera innan och efter varje cytostatikabehandling (motion kan förstärka effekten av cytostatika och även skydda mot bieffekter, ref: 1, 2)
 • Tidpunkten för när cytostatikabehandling administreras (circadian timing) kan påverka dess effektivitet och toxikologisk påverkan (ref: 1, 2)
 • Ta ett antiinflammatoriskt läkemedel före och efter operation (NSAID kan minska risken för metastaser (ref: 1)
 • Ta pre- och probiotika under hela behandlingen, i synnerhet i samband med immunoterapi (ref: 1, 2)

Om cancern fortfarande är aktiv efter den konventionella behandlingen avslutats:

Minska risken för progress eller återfall:

 • Fortsätta en ketogen diet långsiktigt (ref: 1)
 • Genomför regelbundet fasta (eller ”Fasting Mimicking Diet”) för att stimulera autofagi (ref: 1)
 • Mät CTC (Circulating Tumour Cells) för att bättre förstå risken för återfall
 • Utöver Care Oncology Clinics protokoll, även ta: aspirin,propranolol och desloratadine
 • Optimera min sömn
 • Motionera åtminstone 30 minuter varje dag
 • Ta immunstärkande tillskott som AHCC, Coriolus Versicolor, IP-6, Reishi, Atragalus
 • Ta följande tillskott: Omega-3, Vitamin-D, Sulforaphane, Curcurmin (Longvida), Bioperine, Silibinin, Artimisinin, Quercetin
 • HBOT (Hyperbaric Oxygen Treatment) behandling, i synnerhet om den konventionella behandlingen orsakat inflammation och neuropati
 • Lymfdränage, i synnerhet om den konventionella behandlingen orsakat lymfödem
 • Äta mycket korsblommiga grönsaker broccoli, vattenkrasse, och broccoligroddar. Även olivolja
 • Minimera gifter och skadliga ämnen i min kost och omgivning
 • Optimera tarmfloran med Pre- och probiotika (ref: 1)
 • Minimera exponeringen av Xenoöstrogener (ref: 1)

Levermetastaser:

Primär- eller sekundär lungcancer (EGFR muterad):