”Repurposed” läkemedel

[under uppbyggnad]
Drug repurposing” saknar en bra direkt svensk översättningar. Termen innebär , översatt till svenska: ”Den avsiktliga och metodiska praxisen att hitta nya applikationer för befintliga droger”. En annan snarlik term är så kallad ”Off-label användning av läkemedel”, det vill säga: ”Förskrivning eller bruk av ett läkemedel utanför godkänt användningsområde och godkänd produktinformation för behandling av en specifik sjukdom”.
ReDO-projektet (The Repurposing Drugs in Oncology) är ett internationellt samarbete som syftar till ”söka nya och effektiva cancerbehandlingar med låg toxicitet som tillgodoser behoven hos befintliga patienter på så kort tid som möjligt och till en kostnad som är överkomlig både i utvecklade länder och utvecklingsländer”. Gemensamt för dessa läkemedel är
  • Har använts under lång tid och har därför välkända bieffekter
  • Låg toxikologisk påverkan även vid långtids användning
  • Visat anticancer egenskaper in-vitro, in-vivo och i människostudier
  • Anticancer egenskaper vid normal dosering
  • Oftast billiga är tillgängliga som generika

Eftersom patenten oftast har gått ut för dessa läkemedel är de i regel ointressanta för läkemedelsbolagen då d cancersammanhang.

Aspirin är ett exempel på ett så kallat ”repurposed” läkemedel som ursprungligen användes för sina smärtstillande och febernedsättande egenskaper, senare för antikoagulerande effekt. Aspirin har även visat sig kunna minska risken för vissa cancerformer.

Andra exempel på läkemedel med ”off-label” egenskaper mot cancer är: Metformin (blodglukossänkande), Mebendazole (anthelmintikum), Cimetidine (H2-receptor antagonist), Nitroglycerin (Kärlvidgande), Diclofenac (NSAID), Itraconazole (antimyotika) och Clarithromycin (antibiotikum). and hydroxychloroquine(Antireumatikum). Thalidomide (Immunsuppressivt).

AntiCancerFund listar 246 läkemedel med anticanceregenskaper: Repurposing non-cancer Drugs in Oncology — How many drugs are out there?

ReDo-Project utgår från sex läkemedel: Mebendazole, Cimetidine, Nitroglycerine, Itraconazole, Diclofenac och Clarithromycin.

De läkemedel som jag

Aspirin
Celbrex
Chlorquine/Hydroxycholorquine
Cimetidine
Desloratadine
Diprydiamole
Disulfiram
Doxycycline
LDN
Mebendazole
Melatonin (IR and depot)
Metformin
Propranolol
Statiner
Tetrathiomolybdate