Metabol behandling vid Strålnings- och Cisplatinresistent Livmoderhalscancer

En metabol metod för att behandla strålnings- och cisplatinresistent livmoderhalscancer genom att hämma glykolys, glutathione och thioredoxin metabolism.

2-DG användes för att hämma glykolys

”Livmoderhalstumörer som inte svarar på strålning kan vara sårbara för terapier som också attackerar cancers bränsleförsörjning.”

”I många fall, när du bara hämmar glukos, hittar cancercellerna sätt att kompensera, men om du även hämmar dess metabolism på två olika sätt samtidigt, kan cellen inte återhämta sig från det. Stressen från giftiga fria radikaler eskalerar och överväldigar så småningom cellen. ”

Länk: ”Cutting off cervical cancer’s fuel supply stymies tumors

ChemoThermia: kliniken som fokuserar på ”metabola” behandlingar

chemothermia

ChemoThermia Oncology Center i Istanbul erbjuder konventionella behandligar tillsamans med behandlingsprotokoll som syftar till utnyttja cancercellers metaboliska svagheter, bland annat genom något dekallar “Metabolically Supported Chemotherapy” (MSCT).

MSCT innebär i stora drag:

 • Ketogen diet för att minska tillgången på glukos
 • Glykolyshämmare som 2-DG och DCA administreras för att ytterligare minska på tillgången av energi för cancercellerna.
 • Utöver detta administreras insulin för att ytterligare minska tillgången på blodsocker
 • När mild hypoglykemi är uppnådd, administreras cytostatika. Tanken är att den aggregerade effekten av de olika metaboliska behandlingarna gör cancercellerna känsligare och mer mottagliga, vilket ökar chansen för att cytostatikan ska få en stark klinisk respons. Det möjliggör även en lägre dos av kemoterapi, vilket givetvis betyder färre oönskade biverkningar.
 • Efter cytostatikan, ges följande behandlingar:
  • Hyperbaric Oxygen Thearpy (HBOT)
  • Hypertermi
  • Vitamin-C (intravenöst)
  • Dimethyl Sulfoxide (DMSO)
  • Olika tillskott:
   • Mushroom Extracts (40% Polysaccharides)
   • Curcumin Extract (95% Curcuminoids)
   • Piperine (98%)
   • Quercetin Extract (98%)
   • Bromelain (2400 GDU)
   • Milk Thistle Extract (80% Silymarin)
   • Graviola Extract (4:1)
   • Camellia sinensis (Green Tea) Extract (98% Polyphenols)
   • Boswellia serrata (60% Boswellic Acid)
   • Broccoli Sprout Extract (10:1)

Av deras fallstudier att döma har de haft enastående resultat.

Länkar: