Doxycyklin (antibiotika) minskar risken för återfall efter bröstcanceroperation

”Cancerforskare har genomfört den första framgångsrika studien av effekterna av antibiotikumet Doxycyklin vid återkommande cancer hos patienter efter operation.

Bröstcancerpatienter fick det oralt administrerade antibiotikumet 14 dagar före operationen och nästan alla såg en signifikant minskning av cancerstamceller, de aggressiva cellerna som driver tumöråterfall.

Trots att studien var begränsad till 15 patienter vid Universitetssjukhuset i Pisa, Italien, är försöket väldigt viktigt, vilket ger hopp om effekten av billiga, välkända läkemedel som används tillsammans med konventionellabehandlingar för att förhindra återväxt av cancer. Doxycyklin är ett av de vanligast föreskrivna antibiotika som är effektiva vid behandling av lunginflammation, sinusit, klamydia, syfilis, kolera och Lyme sjukdom.”

Antibiotic effective in breast cancer clinical trial

Hope for breast-cancer patients as study reveals a 10p antibiotic ‘kills aggressive cells that cause tumours to return

Doxycycline, an inhibitor of mitochondrial biogenesis, effectively reduces cancer stem cells (CSCs) in early breast cancer patients: A clinical pilot study

Klaritromycin – antibiotikum mot cancer

Klaritromycin (eng: Clarithromycin) är ett vanligt och effektivt antibiotikum som bland annat används vid infektioner i luftvägarna. Läkemedlet har även visat sig ha anticancer egenskaper genom att minska proinflammatoriska cytokiner samt hindra autofagi och angiogenesis.

Science Daily: Clarithromycin as an anti-cancer agent

Repurposing Drugs in Oncology (ReDO)—clarithromycin as an anti-cancer agent

Significant survival benefit to patients with advanced non-small-cell lung cancer from treatment with clarithromycin.

Bakterieflora olika i Frisk vävnad och i Tumörer

Resultat från en undersökning vid amerikanska Mayo Clinic visar att bakteriefloran skiljer sig mellan frisk vävnad och tumörer vid bröstcancer. Liknade skillnader har även kunnat ses vid mag-, tarm-, lever-, lung- och hudcancer.

Detta skulle kunna innebära, även om det inte ännu är säkerställt, att skillnader i bakteriefloran i vävnaden kan orsaka eller förvärra cancer.

Länk till originalartikel.

Kan detta vara ytterligare en orsak till varför viss antibiotika som Doxycycline och Clarithromycin har visat sig vara verksam mot cancer?