Antihistamin + cytostatika minskar risken att dö av cancer

Danska forskare från Kræftens Bekæmpelse har undersökt registerdata och funnit att cancerpatienter som tagit så kallade CAD-antihistaminer har levt längre. Skillnaden har varit ännu mer uttalad när när CAD-antihistaminer har tagits i kombination med cytostatika. Loratadin och Ebastin visade sig ha störst effekt.

Detta kan jämföras med den svenska studien som visade att bröstcancer patienter som tagit antihistamin, i synnerhet Desloratadine haft en överlevnadsfördel (länk).

Antihistamin visade sig kunna öka känsligheten för cytostatika hos NSCLC, prostata- och bröstcancertumörer

Cancer.dk
Pubmed

Har antihistamin effekt mot cancer?

En ny svensk observationsstudie indikerar att vanliga allergiläkemedel skulle kunna ha effekt mot bröstcancer.

Studien som utförts vid Lunds Universitet under ledning av Håkan Olsson omfattar 55 000 svenska bröstcancerpatienter som följdes under perioden 2000 till 2008.

I studien undersökte han och hans kollegor hur länge bröstcancerpatienter med hormonreceptorpositiva och -negativa tumörer överlevde i förhållande till om de behandlats med allergiläkemedel av typen antihistaminer

Kopplingen fanns där oavsett patienternas ålder, allergiform, tumörstadium och om tumören varit östrogenberoende eller inte.

”Effekten av antihistamin är nästan lika stark som effekten av cellgifter! Och då ska man tänka på att antihistaminerna är läkemedel som prövats under lång tid och inte har några biverkningar. Om jag varit bröstcancerpatient är det ingen tvekan om att jag velat ha en sådan behandling, menar Håkan Olsson.”

Forskarna hoppas nu kunna utföra en randomiserad undersökning för att bevisa att antihistamin har en verklig effekt mot bröst cancer.

I studien visade sig den vanliga allergimedicinen Desloratadine ha bäst effekt.

Forskargruppen har sökt patent på användningen av antihistaminer för behandling av cancer.

”– Vi är inte ute efter att tjäna pengar. Men om någon annan söker patent på antihistaminer mot cancer riskerar vi att få betala dyra pengar för att studera medlens effekt, och det skulle bromsa forskningen, förklarar lundaforskaren.”

Länk till patentet.

I patentet diskuteras olika doseringsalternativ av desloratadine, betydligt högre än den normal dosen på 5 mg per dag och man hänvisar även till studier som visat att högre doser inte hade några skadliga effekter:

Från Fass: ”Baserat på en flerdosstudie, i vilken 45 mg desloratadin gavs (nio gånger den kliniska dosen), sågs inga kliniskt relevanta effekter.”

I en annan studie visade sig anthistamin ha effekt mot så kallade myeloid-derived suppressor cells, en typ av cell som hindar kroppens förmåga att bekämpa tumörer.