Aspirin minskar risken för Äggstockscancer

I en studie som leddes av Moffitt Cancer Center fann man att kvinnor som tog en lågdos aspirin varje dag hade en 23 procent lägre risk för äggstockscancer jämfört med kvinnor som inte tog aspirin.

Man fann också att kvinnor som var regelbundet använde antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som ibuprofen eller naproxen, under en längre tid hade en högre risk att utveckla äggstockscancer.

Evidence mounts linking aspirin to lower risk of ovarian cancer

Association of Analgesic Use With Risk of Ovarian Cancer in the Nurses’ Health Studies 

Ny Studie Stödjer Användandet av Aspirin vid Cancerbehandling

Regelbunden användning av aspirin kan hjälpa till vid behandling av vissa cancerformer, visar en genomgång av 71 medicinska studier.

Studien som granskade ett mycket stort antal patienter visade att patienter som tog aspirin hade 20-30% större chans att vara i livet jämfört med patienter som inte tog läkemedlet.

Spridningen av cancer till andra delar av kroppen reducerades också väsentligt hos patienter som använde aspirin.

Aspirin could play valuable role as additional treatment for cancer

Systematic review update of observational studies further supports aspirin role in cancer treatment: Time to share evidence and decision-making with patients?

Aspirin – Standarddos inte Optimalt för Alla

Enligt en studie publicerad i The Lancet så beror den optimala dosen av aspirin för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och cancer på kroppsvikten.

En lågdos (75-100 mg) aspirin en gång om dagen var ineffektivt hos personer som väger 70 kg eller mer, särskilt hos de som röktes eller behandlades med enterisk-belagda formuleringar, medan högre doser blev effektivare med ökande

The Lancet: ”Effects of aspirin on risks of vascular events and cancer according to bodyweight and dose: analysis of individual patient data from randomised trials

Minska Cancerbehandlingars Negativa Effekt 

Konventionella strålnings- och läkemedelsbaserade cancerterapier syftar till att döda så många tumörceller som möjligt, men skräp i form av döda och döende cancerceller kan stimulera produktionen av proinflammatoriska cytokiner, som är kända för att främja tumörtillväxt. ”

”Vi räknade om att drog framkallat skräp främjar tumörtillväxt, kan rening av skräp minska denna effekt”, förklarar Mark Kieran som ledde studien vid Dana-Farber Cancer Institute och Boston Children’s Hospital.

Resolvins är en familj av endogena lipid-härledda mediatorer som stimulerar upplösningen av inflammation genom att motverka proinflammatoriska cytokiner och öka upptagningen av cellrester i makrofager.

I studien visade man i en  musmodell att små mängder Resolvin inhiberade tumörtillväxt som orsakats av döda och döende cancerceller och förhindrade cancerceller från att sprida sig. Vidare visade man även att Resolvin förstärkte  olika cytotoxiska terapier mot flera olika typer av tumörer.”

ScienceDaily

Aspirin ”rivstartar” produktionen av Resolvin från Omega-3:

En rapport i tidsskriften Chemestry & Biology visar att Aspirin hjälper till att trigga produktionen av Resolvins, molekyler som naturligt framställs av kroppen från omega-3-fettsyror.

Forskarna visade även att aspirinbehandling utlöste produktionen av en längre verkande form av Resolvin, Resolvin D3.

ScienceDaily

Aspirin Förstärker Cancer Läkemedel

Cancer med RAS-mutation, som ibland uppträder vid bukspottskörtel-, tarm-, lung- och hudcancer har få behandlingsalternativ. Läkemedlet Sorafenib (Nexavar) har visat visat viss effekt, men inte utan kraftiga biverkningar.

I en studie vid universitetet i Queensland, Australien, fann man att Aspirin tillsammans med Sorafenib, kraftigt förbättrad effektiviteten i musmodeller av lungcancer och melanom med RAS-mutationer.”

Artikel: MNT

Aspirin kan halvera risken för vissa cancertyper

I en studie som pågått i 10 år med över 600.000 patienter har man visat att långtidsanvändning av Aspirin kan minska risken för gastrointestinala cancertyper med upp till 47%.

Median dosen var 80 milligram per dag under i genomsnitt 7,7 år.

”Långtids användning av asprin visade 24 procent till 47 procents signifikant minskning av cancer i mag-tarmkanalen” skriver författarna.

”Aspirin användare hade 47% minde chans att få lever- och matstrupscancer, 38% mindra chans att få magcancer och 34 % mindre chans att få bukspottskörtelcancer.”

Aspirins förmåga att blockera det inflammatoriska enzymet COX-2 och att hämma trombocyter, misstänks ligga bakom dess anticancer effekt.

Medical News Today

Daily Mail