Diabetes läkemedlet Metformin förbättrar överlevnad vid Cancer

Metformin är ett läkemedel som används för att behandla typ-2 diabetes och verkar genom att minska glukoneogenesen (den egna sockertillverkningen) och att öka insulinkänsligheten (ökar cellernas förmåga att ta upp socker och därmed sänka blodsockret). Både socker och insulin stimulerar cancerceller.

I flera studier har Metformin visat sig vara effektivt mot en rad olika cancertyper.