CBD och Bukspottkörtelcancer

Möss med bukspottkörtelcancer som behandlades med Cannabidiol (CBD), en naturligt förekommande beståndsdel av medicinsk cannabis, tillsammans med kemoterapi, överlevde nästan tre gånger längre än de som endast behandlades med kemoterapi, visar en ny studie.

Cannabinoid improves survival rates of mice with pancreatic cancer