CBD och Bukspottkörtelcancer

Möss med bukspottkörtelcancer som behandlades med Cannabidiol (CBD), en naturligt förekommande beståndsdel av medicinsk cannabis, tillsammans med kemoterapi, överlevde nästan tre gånger längre än de som endast behandlades med kemoterapi, visar en ny studie.

Cannabinoid improves survival rates of mice with pancreatic cancer

Kan cannabinoider användas för att behandla cancer?

Intressant sammanfattning av de studier som gjorts kring cannabinoider och dess potential inom onkologi.

ScienceDaily: Can cannabinoids be used to treat cancer?

The Journal of Alternative and Complementary Medicine: A Review of the Therapeutic Antitumor Potential of Cannabinoids