ReDO projektet – ”Vanliga” läkemedel för cancerbehandling

Det så kallade ReDO projektet (Repurposing Drugs in Oncology), ett internationellt samarbete mellan Anticancer Fund och Global Cures har identifierat över 70 stycken ‘vanliga’ läkemedel som har anticancer egenskaper. Av dessa läkemedel har man valt ut de sex mest lovande:

  • Mebendazole: Används vid behandlingen av parasitinfektioner
  • Cimetidine: Mot halsbränna och för att behandla magsår
  • Nitroglycerin Vasodilator. Behandling av kärlkramp
  • Itraconazole: behandling av svampinfektioner
  • Diclofenac: NSAID. Antiinflammatorisk och smärtstillande
  • Clarithromycin: Antibiotikum. Used in the treatment of upper respiratory tract infections

Gemensamt för dessa läkemedel är att:

  • De är välkända läkemedel som har använts under många år
  • De har låg toxicitet
  • Det finns stark evidens för en anticancer mekanism och data från invivo, invitro och studier på människor
  • De är billiga och det finns generiska alternativ

Klaritromycin – antibiotikum mot cancer

Klaritromycin (eng: Clarithromycin) är ett vanligt och effektivt antibiotikum som bland annat används vid infektioner i luftvägarna. Läkemedlet har även visat sig ha anticancer egenskaper genom att minska proinflammatoriska cytokiner samt hindra autofagi och angiogenesis.

Science Daily: Clarithromycin as an anti-cancer agent

Repurposing Drugs in Oncology (ReDO)—clarithromycin as an anti-cancer agent

Significant survival benefit to patients with advanced non-small-cell lung cancer from treatment with clarithromycin.

Bakterieflora olika i Frisk vävnad och i Tumörer

Resultat från en undersökning vid amerikanska Mayo Clinic visar att bakteriefloran skiljer sig mellan frisk vävnad och tumörer vid bröstcancer. Liknade skillnader har även kunnat ses vid mag-, tarm-, lever-, lung- och hudcancer.

Detta skulle kunna innebära, även om det inte ännu är säkerställt, att skillnader i bakteriefloran i vävnaden kan orsaka eller förvärra cancer.

Länk till originalartikel.

Kan detta vara ytterligare en orsak till varför viss antibiotika som Doxycycline och Clarithromycin har visat sig vara verksam mot cancer?