Ketogen Diet vid Aggressiv Hjärncancer: Utmaningar och Erfarenheter

I den här studien där femton patienter med hjärncancer (glioblastoma) ingick, undersökte man ”utmaningar och erfarenheter” vid ketogen diet (utöver konventionell behandling).

Artikel: Investigating the Ketogenic Diet As Treatment for Primary Aggressive Brain Cancer: Challenges and Lessons Learned

Ketogen Diet och HBOT effektivt mot spridd Bröstcancer

Ketogen diet och Hyperbar syrebehandling (HBOT) visar effekt mot spridd bröstcancer i musmodeller.

  • Ketogen diet: Diet med hög fetthalt låg andel kolhydrater, vilket minskar blodglukosen och höjer blodketoner. Har visat sig sakta ner cancerprogressionen hos djur och människor.
  • HBOT: I tumörer uppstår ofta syrefattig (hypoxisk) vävnad vilket främjar cancerprogression och ytterligare ökar det glykolytiska (socker) beroendet hos cancer. Hyperbarisk syrebehandling (HBOT) mättar tumörer med syre och reverserar de cancerframkallande effekterna av tumörhypoxi.

The Ketogenic Diet and Hyperbaric Oxygen Therapy Prolong Survival in Mice with Systemic Metastatic Cancer

”KD and HBO2T produce significant anti-cancer effects when combined in a natural model of systemic metastatic cancer. Our evidence suggests that these therapies should be further investigated as potential non-toxic treatments or adjuvant therapies to standard care for patients with systemic metastatic disease”.

 

Fasta ökar effektiviteten av cellgiftsbehandling (hos möss)

Fasta under cellgiftsbehandling ökar effektivitet (hos möss)

I två separata studier visade man att möss som fick en diet med lite socker och protein men mycket fett, hade hälftens så stora tumörer efter cellgiftsbehandling. Man tror det beror på att mördarceller (T-lymfocyter) fick en ökad förmåga att angripa tumören.