Lovande ny behandling vänder immunförsvaret mot cancer

ett protein kallat Focal Adhesion Kinase (FAK) överproduceras ofta i tumörer, och hjälper cancern att undvika immunförvaret. I ett experiment med möss lyckades man med hjälp av FAK-blockerare (FAK inhibitors) få immunförsvaret att helt avlägsna hudtumörerna. Sannolikt så bör detta även ha liknade effekt på andra cancertyper.

Behandling ingår redan i tidiga studier. Försök på människor har inte inletts ännu.

Länk till ursprungsartikel