Fasta ökar effektiviteten av cellgiftsbehandling (hos möss)

Fasta under cellgiftsbehandling ökar effektivitet (hos möss)

I två separata studier visade man att möss som fick en diet med lite socker och protein men mycket fett, hade hälftens så stora tumörer efter cellgiftsbehandling. Man tror det beror på att mördarceller (T-lymfocyter) fick en ökad förmåga att angripa tumören.