Fallstudie: Behandling av Glioblastom med Ketogen terapi och modifierad Standardbehandling

Följande fallstudie beskriver den tvååriga uppföljningen av en 38 årig man diagnostiserad med glioblastoma multiforme (GBM) som utöver standardbehandling och operation, genomgick ett alternativ behandlings protokoll.

Innan operationen fastade patienten i 72-timmars, följd av ketogen diet. Utöver strålning och cytostatika (temozolomide) fick patienten metformin, methylfolate, chloroquine och epigallocatechin (EGCg) och hyperbar syrebehandling (HBOT). Patienten fick även levetiracetam.

Patienten är vid denna uppföljning, två år efter den initiala diagnosen, fortfarande vid god hälsa.

Speciellt intressant är  hur man minskade tillgången på glukos och glutamin genom användandet av ovan nämnda tillskott, läkemedel samt behandlingar.

 

Management of Glioblastoma Multiforme in a Patient Treated With Ketogenic Metabolic Therapy and Modified Standard of Care: A 24-Month Follow-Up

ChemoThermia: kliniken som fokuserar på ”metabola” behandlingar

chemothermia

ChemoThermia Oncology Center i Istanbul erbjuder konventionella behandligar tillsamans med behandlingsprotokoll som syftar till utnyttja cancercellers metaboliska svagheter, bland annat genom något dekallar “Metabolically Supported Chemotherapy” (MSCT).

MSCT innebär i stora drag:

 • Ketogen diet för att minska tillgången på glukos
 • Glykolyshämmare som 2-DG och DCA administreras för att ytterligare minska på tillgången av energi för cancercellerna.
 • Utöver detta administreras insulin för att ytterligare minska tillgången på blodsocker
 • När mild hypoglykemi är uppnådd, administreras cytostatika. Tanken är att den aggregerade effekten av de olika metaboliska behandlingarna gör cancercellerna känsligare och mer mottagliga, vilket ökar chansen för att cytostatikan ska få en stark klinisk respons. Det möjliggör även en lägre dos av kemoterapi, vilket givetvis betyder färre oönskade biverkningar.
 • Efter cytostatikan, ges följande behandlingar:
  • Hyperbaric Oxygen Thearpy (HBOT)
  • Hypertermi
  • Vitamin-C (intravenöst)
  • Dimethyl Sulfoxide (DMSO)
  • Olika tillskott:
   • Mushroom Extracts (40% Polysaccharides)
   • Curcumin Extract (95% Curcuminoids)
   • Piperine (98%)
   • Quercetin Extract (98%)
   • Bromelain (2400 GDU)
   • Milk Thistle Extract (80% Silymarin)
   • Graviola Extract (4:1)
   • Camellia sinensis (Green Tea) Extract (98% Polyphenols)
   • Boswellia serrata (60% Boswellic Acid)
   • Broccoli Sprout Extract (10:1)

Av deras fallstudier att döma har de haft enastående resultat.

Länkar:

 

Ketogen Diet och HBOT effektivt mot spridd Bröstcancer

Ketogen diet och Hyperbar syrebehandling (HBOT) visar effekt mot spridd bröstcancer i musmodeller.

 • Ketogen diet: Diet med hög fetthalt låg andel kolhydrater, vilket minskar blodglukosen och höjer blodketoner. Har visat sig sakta ner cancerprogressionen hos djur och människor.
 • HBOT: I tumörer uppstår ofta syrefattig (hypoxisk) vävnad vilket främjar cancerprogression och ytterligare ökar det glykolytiska (socker) beroendet hos cancer. Hyperbarisk syrebehandling (HBOT) mättar tumörer med syre och reverserar de cancerframkallande effekterna av tumörhypoxi.

The Ketogenic Diet and Hyperbaric Oxygen Therapy Prolong Survival in Mice with Systemic Metastatic Cancer

”KD and HBO2T produce significant anti-cancer effects when combined in a natural model of systemic metastatic cancer. Our evidence suggests that these therapies should be further investigated as potential non-toxic treatments or adjuvant therapies to standard care for patients with systemic metastatic disease”.