Malariamedicin kan också behandla Cancer

Hydroxychloroquine används normalt till att behandla malaria och reumatisk artrit. I en studie har man nu visat att läkemedlet tillsamman med vissa cancerläkemedel stoppar tillväxten hos tumörer.

Skälet anges vara att Hydroxychloroquine blockerar den process som reglerar autofagi, vilket betyder ”själv-ät”. Autofagi fungera både som ett skydd mot cancer, men också som överlevnadsstrategi när tumören ”svälter” och kan konsumera sig själv för att överleva.

Hydroxychloroquine i kombination med Temsirolimus, som används vid melanom behandling, upphörde tillväxten av tumörer hos 76% av patienterna.

Det ska tilläggas att betydligt högre doser användes än mot vad som t ex används vid behandling mot malaria. Hydroxychloroquine kan även ha kraftiga bieffekter i kombination med vissa läkemedel.

Länk till artikel.

Chloroquine & Hydroxychloroquine: supporting chemo effectiveness and more

Clinical Trials: