Beta-blockerare, Stress och Cancer

Beta-blockerare är läkemedel som hindrar stresshormoner som adrenalin och noradrenalin att bindas med så kallade betareceptorer och används framförallt för att motverka högt blodtryck.

Beta-blockerare delas vanligtvis upp i selektiva betablockerare och generella betablockerare. Selektiva betablockerare binder enbart till vissa beta-receptorer, medan generella binder med till alla typer av beta receptorer.

Ett exempel på en generell betablockerare är Propranolol (Inderal) och en selektiv Atenolol (Tenormin)

Kronisk stress är naturligtvis vanligt hos cancerpatienter. Stark stress startar produktionen av en rad stresshormoner som adrenalin, noradrenalin. Dessa stresshormoner har en förmåga att binda till olika cancercellers receptorer och starta en kedja av reaktioner som påverkar cancercellens överlevnad, förmåga att sprida sig och skapa egna blodkärl.

Studier av användandet av betablockerare som alltså blockerar dessa stresshormoner, har visat fantastiska resultat i en rad olika cancertyper. Detta gäller i synnerhet de generella typen av betablockerare som Propranolol (Inderal).