Chilli och Ingefära minskar tillsammans risken för cancer

I en studie publicerad i Journal of Agricultural and Food Chemistry, visade man i en studie att Chilli (capsaicin) tillsamman med Ingefära (6-gingerol) tillsammans binder på en receptor som stimulerar tillväxten av tumörer.

I studien som gjordes på möss som var benägna att få lungcancer utvecklade alla möss tumörer som fick capsacin. Av de möss om fick 6-gingerol utvecklade 50% tumörer, men av de möss om både fick capsaicin och 6-gingerol så utvecklade bara 20% tumörer.

Länkar: MailOnlineScienceDaily