Itrakonazol: Svampmedel effektivt vid Tarmcancer

Itrakonazol är ett medel mot svamp som verkar genom att förhindra svampar från att producera ett ämne som kallas ergosterol, vilket är en viktig komponent i svampens cellmembran. Läkemedlet används bland annat vid fotsvamp.

I laboratorieexperiment på möss har man visat att Itrakonazol har förmågan att förstöra så kallade ”sovande” cancerceller som är resistenta mot cytostatika, celler som annars kan ”vakna till liv” efter avslutad behandling och orsaka återfall.

Itrakonazols effekt beror på att signalvägen Wnt, som påverkar tillväxt och spridning av cancerceller, blockeras.

Artiklar:

PubMed:

ReDO projektet – ”Vanliga” läkemedel för cancerbehandling

Det så kallade ReDO projektet (Repurposing Drugs in Oncology), ett internationellt samarbete mellan Anticancer Fund och Global Cures har identifierat över 70 stycken ‘vanliga’ läkemedel som har anticancer egenskaper. Av dessa läkemedel har man valt ut de sex mest lovande:

  • Mebendazole: Används vid behandlingen av parasitinfektioner
  • Cimetidine: Mot halsbränna och för att behandla magsår
  • Nitroglycerin Vasodilator. Behandling av kärlkramp
  • Itraconazole: behandling av svampinfektioner
  • Diclofenac: NSAID. Antiinflammatorisk och smärtstillande
  • Clarithromycin: Antibiotikum. Used in the treatment of upper respiratory tract infections

Gemensamt för dessa läkemedel är att:

  • De är välkända läkemedel som har använts under många år
  • De har låg toxicitet
  • Det finns stark evidens för en anticancer mekanism och data från invivo, invitro och studier på människor
  • De är billiga och det finns generiska alternativ