Kaffe kan förbättra överlevnaden hos tarmcancer patienter

Regelbunden konsumtion av kaffe kan minska risken för återfall efter tarmcancerbehandling, enligt en stor studie utförd av Dana-Farber Cancer Institute.

Störst fördel hade patienter med stage-III tarmcancer som genomgått kirurgi och kemoterapi och drack 4 eller fler koppar kaffe dagligen.

Länk till urspungsartikel