Arginine kan förstärka immunresponsen mot cancer

I en studie från Italitenska Università della Svizzera italiana (USI), har man visat att aminosyran L-arginine kan förstärka aktiviteten hos T-celler. T-cellerna överlever längre och kan bättre bekämpa tumörer.

Kommenterar från forskarna:

Roger Geiger: ”Det är verkligen fascinerande att en enda metabolit kan påverka egenskaperna hos T-cell på ett sådant dramatiskt sätt”.

Federica Sallusto: ”Vi fick bevis på principen att T-celler med förhöjda L-arginin koncentrationer kan fungera bättre i kampen mot tumörer.”

Länk till MNT.