Anticancer effekt hos naturliga ämnen mot lungcancer

Intressant genomgång av anticancereffekten hos naturliga ämnen mot lungcancer.

Antitumor Effect of Natural Product Molecules against Lung Cancer

Annonser

Antihistamin + cytostatika minskar risken att dö av cancer

Danska forskare från Kræftens Bekæmpelse har undersökt registerdata och funnit att cancerpatienter som tagit så kallade CAD-antihistaminer har levt längre. Skillnaden har varit ännu mer uttalad när när CAD-antihistaminer har tagits i kombination med cytostatika. Loratadin och Ebastin visade sig ha störst effekt.

Detta kan jämföras med den svenska studien som visade att bröstcancer patienter som tagit antihistamin, i synnerhet Desloratadine haft en överlevnadsfördel (länk).

Antihistamin visade sig kunna öka känsligheten för cytostatika hos NSCLC, prostata- och bröstcancertumörer

Cancer.dk
Pubmed

Chilli och Ingefära minskar tillsammans risken för cancer

I en studie publicerad i Journal of Agricultural and Food Chemistry, visade man i en studie att Chilli (capsaicin) tillsamman med Ingefära (6-gingerol) tillsammans binder på en receptor som stimulerar tillväxten av tumörer.

I studien som gjordes på möss som var benägna att få lungcancer utvecklade alla möss tumörer som fick capsacin. Av de möss om fick 6-gingerol utvecklade 50% tumörer, men av de möss om både fick capsaicin och 6-gingerol så utvecklade bara 20% tumörer.

Länkar: MailOnlineScienceDaily