Fenbendazol – Avmaskning för Hundar med Anticancer egenskaper

  • Joe Tippens, från Oklahoma, diagnostiserades 2016 med avancerad småcellig lungcancer
  • I januari 2017 hade den spridit sig genom hela kroppen
  • Joe hade en förväntad livslängd på tre månader, men hans läkare anmälde honom till en klinisk studie som de hoppades skulle kunna ge honom upp till ett år längre
  • En veterinär föreslog att han provade ett avmaskningsläkemedel för hundar, Fenbendazol, som har visat anticancer egenskaper i studier
  • I maj 2017 var all cancer inte längre synlig på Joe’s röntgenbilder
  • Nu, två år senare, är han fortfarande cancerfri och medicinska forskare planerar att börja studera Joe’s fal

DailyMail: Oklahoma grandfather who claims a drug for DOGS cured him of ‘head-to-toe’ cancer is tumor-free two years after doctors gave him three months to live

Bloggen: ‘Cancer Treatments – from Research to Application’ har en mycket detaljerade sammanställning kring Fenbendazol och dess anticancer egenskaper:

A Drug Made for Animals and Taken by Humans to Treat Cancer: Fenbendazole

 

 

Antihistamin + cytostatika minskar risken att dö av cancer

Danska forskare från Kræftens Bekæmpelse har undersökt registerdata och funnit att cancerpatienter som tagit så kallade CAD-antihistaminer har levt längre. Skillnaden har varit ännu mer uttalad när när CAD-antihistaminer har tagits i kombination med cytostatika. Loratadin och Ebastin visade sig ha störst effekt.

Detta kan jämföras med den svenska studien som visade att bröstcancer patienter som tagit antihistamin, i synnerhet Desloratadine haft en överlevnadsfördel (länk).

Antihistamin visade sig kunna öka känsligheten för cytostatika hos NSCLC, prostata- och bröstcancertumörer

Cancer.dk
Pubmed

Chilli och Ingefära minskar tillsammans risken för cancer

I en studie publicerad i Journal of Agricultural and Food Chemistry, visade man i en studie att Chilli (capsaicin) tillsamman med Ingefära (6-gingerol) tillsammans binder på en receptor som stimulerar tillväxten av tumörer.

I studien som gjordes på möss som var benägna att få lungcancer utvecklade alla möss tumörer som fick capsacin. Av de möss om fick 6-gingerol utvecklade 50% tumörer, men av de möss om både fick capsaicin och 6-gingerol så utvecklade bara 20% tumörer.

Länkar: MailOnlineScienceDaily