Aspirin kan halvera risken för vissa cancertyper

I en studie som pågått i 10 år med över 600.000 patienter har man visat att långtidsanvändning av Aspirin kan minska risken för gastrointestinala cancertyper med upp till 47%.

Median dosen var 80 milligram per dag under i genomsnitt 7,7 år.

”Långtids användning av asprin visade 24 procent till 47 procents signifikant minskning av cancer i mag-tarmkanalen” skriver författarna.

”Aspirin användare hade 47% minde chans att få lever- och matstrupscancer, 38% mindra chans att få magcancer och 34 % mindre chans att få bukspottskörtelcancer.”

Aspirins förmåga att blockera det inflammatoriska enzymet COX-2 och att hämma trombocyter, misstänks ligga bakom dess anticancer effekt.

Medical News Today

Daily Mail