Svensk Registerstudie: Kan Beta-blockerare Förbättra Överlevnaden vid Malignt Melanom?

En svensk registerbaserad retrospektiv studie planerar att undersöka om beta-blockerare kan förbättra överlevnaden hos patienter med malignt melanom

Från sammanfattning av projektet:

”Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i befolkningen där incidensen de senaste 20 åren stadigt har ökat med drygt 4% per år. Idag finns det ett interesse inom cancersjukvården för så kallad ”drug repurposing” som är ett relativt nytt koncept och innebär att redan etablerade läkemedel framtagna för ett ändamål, kanske även kan användas för behandling av ett annat ändamål. Propanolol (en betablockerare) är ett av läkemedlen som har studerats inom cancersjukvården med avseende på just ”drug repurposing”. Prekliniska studier har vissat att betablockerande läkemedel, som exempelvis propanolol, har haft en viss antitumoralisk effekt på olika tumörer, där ibland malignt melanom (Jean Wrobel et al. 2016, Maccari S. et al. 2017). En nyligen publicerad prospektiv studie (De Giorgi et al. 2017) har visat att propanolol gav en skyddande effekt mot recidiv och långsammare sjukdomsprogress hos patienter med tjocka maligna melanom (>1mm). Trots att antalet forskningspersoner i dessa studier varit lågt, så ser resultaten hittills lovande ut.”

Läs mer om beta-blockerare och cancer här: Beta-blockerare, Stress och Cancer 

Ny studie: Antabus (disulfiram) effektivt mot cancer

Läkemedlet mot alkoholberoende dödar också cancerceller. Nu vet forskare för första gången hur.

Läkemedlet Antabus, (disulfiram), som används för behandling av alkoholberoende har även en cancerhämmande effekt.

Disulfiram fungerar mot alla typer av cancer, även metastacerad cancer, där vi i dag inte har särskilt kraftfulla behandlingsalternativ att erbjuda. Till en början skulle disulfiram kunna vara ett alternativ här och i fall där annan behandling slutat att fungera, säger Jiri Bartek, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet och verksam vid Danish cancer society research center, som har lett studien.”

Melanom

Olika ”re-purposed” läkemedel, potentiell relevanta vid malignt melanom: