ChemoThermia: kliniken som fokuserar på ”metabola” behandlingar

chemothermia

ChemoThermia Oncology Center i Istanbul erbjuder konventionella behandligar tillsamans med behandlingsprotokoll som syftar till utnyttja cancercellers metaboliska svagheter, bland annat genom något dekallar “Metabolically Supported Chemotherapy” (MSCT).

MSCT innebär i stora drag:

 • Ketogen diet för att minska tillgången på glukos
 • Glykolyshämmare som 2-DG och DCA administreras för att ytterligare minska på tillgången av energi för cancercellerna.
 • Utöver detta administreras insulin för att ytterligare minska tillgången på blodsocker
 • När mild hypoglykemi är uppnådd, administreras cytostatika. Tanken är att den aggregerade effekten av de olika metaboliska behandlingarna gör cancercellerna känsligare och mer mottagliga, vilket ökar chansen för att cytostatikan ska få en stark klinisk respons. Det möjliggör även en lägre dos av kemoterapi, vilket givetvis betyder färre oönskade biverkningar.
 • Efter cytostatikan, ges följande behandlingar:
  • Hyperbaric Oxygen Thearpy (HBOT)
  • Hypertermi
  • Vitamin-C (intravenöst)
  • Dimethyl Sulfoxide (DMSO)
  • Olika tillskott:
   • Mushroom Extracts (40% Polysaccharides)
   • Curcumin Extract (95% Curcuminoids)
   • Piperine (98%)
   • Quercetin Extract (98%)
   • Bromelain (2400 GDU)
   • Milk Thistle Extract (80% Silymarin)
   • Graviola Extract (4:1)
   • Camellia sinensis (Green Tea) Extract (98% Polyphenols)
   • Boswellia serrata (60% Boswellic Acid)
   • Broccoli Sprout Extract (10:1)

Av deras fallstudier att döma har de haft enastående resultat.

Länkar:

 

”Press-pulse” – Metabol Behandling av Cancer

Många av de nuvarande behandlingarna som används för cancerhantering bygger på att cancer är en genetisk sjukdom. Nya rön tyder på att cancer istället är en mitokondriell och metabolisk sjukdom som beror på tillgängligheten av fermenterbara bränslen för tumörens celltillväxt och överlevnad. Glukos och glutamin är de mest förekommande fermenterbara bränslena som finns cirkulation och i tumörmiljömiljön.

”Press-puls” terapin (eng. Press-pulse therapy) är utformad för att påverka tillgängligheten av glukos och glutamin och svälter således tumörceller från sina viktigaste bränslen och ökar deras sårbarhet mot oxidativ stress o         ch apoptotisk död.

Genom ketogen diet, glykolyshämmare, olika ”repurposed drugs” och HBOT-behandling syftare Press-puls terapin till att tumörceller genom apoptotiska och antiangiogena mekanismer samtidigt som inflammation i tumörmiljömiljön minskas.

Press-pulse: a novel therapeutic strategy for the metabolic management of cancer