Aspirin Förstärker Cancer Läkemedel

Cancer med RAS-mutation, som ibland uppträder vid bukspottskörtel-, tarm-, lung- och hudcancer har få behandlingsalternativ. Läkemedlet Sorafenib (Nexavar) har visat visat viss effekt, men inte utan kraftiga biverkningar.

I en studie vid universitetet i Queensland, Australien, fann man att Aspirin tillsammans med Sorafenib, kraftigt förbättrad effektiviteten i musmodeller av lungcancer och melanom med RAS-mutationer.”

Artikel: MNT