”Vanliga” läkemedel mot Myelom

Följande läkemedel kan vara relevanta vid Myelom: