NSAIDs innan bröstcanceroperation minskar risken för återfall

Bröstcancer diagnostiseras ofta i sina tidiga skeden. Kirurgi, strålning och kemoterapi är standardbehandlingar med kurativ avsikt. Men dessa tumörer återkommer ibland inom de första åren och leder till majoriteten av bröstcancerdöd.

En teori för dessa tidiga återfallen är att kroppens svar på vävnadsskada som orsakas av operation är att utsöndra ett antal tillväxtfaktorer och cytokiner som är viktiga för reparation av vävnad. Tyvärr kan dessa effekter också leda till att mikrokluster av tumörceller ”fastnar” i avlägsna platser för att senare börja växa och slutligen bilda metastaser. Således kan ett korttidsintervention som minskar det peri- operativa inflammatoriska reaktionen, minska risken för återfall och öka chansen för överlevnad.

Anestesiologer kan välja olika droger under operationen, inklusive icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). En nyligen genomförd studie visade att återfallsfrekvensen under de första två åren sjönk från cirka 17% till 6% hos de patienter som fick mastektomi för bröstcancer som fick en förkirurgisk dos av NSAID-läkemedlet Ketorolak, en skillnad som behölls under de följande åren. Detta var en retrospektiv studie.

Ketorolak heter i Sverige Toradol.