Fenbendazol – Avmaskning för Hundar med Anticancer egenskaper

  • Joe Tippens, från Oklahoma, diagnostiserades 2016 med avancerad småcellig lungcancer
  • I januari 2017 hade den spridit sig genom hela kroppen
  • Joe hade en förväntad livslängd på tre månader, men hans läkare anmälde honom till en klinisk studie som de hoppades skulle kunna ge honom upp till ett år längre
  • En veterinär föreslog att han provade ett avmaskningsläkemedel för hundar, Fenbendazol, som har visat anticancer egenskaper i studier
  • I maj 2017 var all cancer inte längre synlig på Joe’s röntgenbilder
  • Nu, två år senare, är han fortfarande cancerfri och medicinska forskare planerar att börja studera Joe’s fal

DailyMail: Oklahoma grandfather who claims a drug for DOGS cured him of ‘head-to-toe’ cancer is tumor-free two years after doctors gave him three months to live

Bloggen: ‘Cancer Treatments – from Research to Application’ har en mycket detaljerade sammanställning kring Fenbendazol och dess anticancer egenskaper:

A Drug Made for Animals and Taken by Humans to Treat Cancer: Fenbendazole

 

 

”Gör-Det-Själv” Vaccin mot Cancer

På bloggen ’A Lung Life’ skriver Lars om kampen för sin fru som drabbats av NSCLC.

I en extremt intressant blogpost beskriver han hur man själv kan ta fram ett peptidvaccin anpassat för en speciell mutation.

Den guide vi lanserar idag beskriver steg för steg hur man kan göra och vaccinera sig med en EGFR T790M-peptid. Peptiden kan hos vissa patienter inducera ett immunsvar mot celler som har EGFR T790M-mutationen. Peptiden är mest lämplig för patienter som har EGFR T790M-mutationen och som har en specifik HLA-typ som heter A * 02: 01. Guiden beskriver vem peptiden kan vara relevant för.

Länk till guiden: How to make and treat yourself with a peptide vaccine targeting the EGFR T790M mutation

En artikel i GIZMODO om Lars projekt: When Hope Runs Out, Cancer Patients Are Making Their Own DIY Immunotherapy Treatments

 

Antihistamin + cytostatika minskar risken att dö av cancer

Danska forskare från Kræftens Bekæmpelse har undersökt registerdata och funnit att cancerpatienter som tagit så kallade CAD-antihistaminer har levt längre. Skillnaden har varit ännu mer uttalad när när CAD-antihistaminer har tagits i kombination med cytostatika. Loratadin och Ebastin visade sig ha störst effekt.

Detta kan jämföras med den svenska studien som visade att bröstcancer patienter som tagit antihistamin, i synnerhet Desloratadine haft en överlevnadsfördel (länk).

Antihistamin visade sig kunna öka känsligheten för cytostatika hos NSCLC, prostata- och bröstcancertumörer

Cancer.dk
Pubmed