Minska Cancerbehandlingars Negativa Effekt 

Konventionella strålnings- och läkemedelsbaserade cancerterapier syftar till att döda så många tumörceller som möjligt, men skräp i form av döda och döende cancerceller kan stimulera produktionen av proinflammatoriska cytokiner, som är kända för att främja tumörtillväxt. ”

”Vi räknade om att drog framkallat skräp främjar tumörtillväxt, kan rening av skräp minska denna effekt”, förklarar Mark Kieran som ledde studien vid Dana-Farber Cancer Institute och Boston Children’s Hospital.

Resolvins är en familj av endogena lipid-härledda mediatorer som stimulerar upplösningen av inflammation genom att motverka proinflammatoriska cytokiner och öka upptagningen av cellrester i makrofager.

I studien visade man i en  musmodell att små mängder Resolvin inhiberade tumörtillväxt som orsakats av döda och döende cancerceller och förhindrade cancerceller från att sprida sig. Vidare visade man även att Resolvin förstärkte  olika cytotoxiska terapier mot flera olika typer av tumörer.”

ScienceDaily

Aspirin ”rivstartar” produktionen av Resolvin från Omega-3:

En rapport i tidsskriften Chemestry & Biology visar att Aspirin hjälper till att trigga produktionen av Resolvins, molekyler som naturligt framställs av kroppen från omega-3-fettsyror.

Forskarna visade även att aspirinbehandling utlöste produktionen av en längre verkande form av Resolvin, Resolvin D3.

ScienceDaily