”Press-pulse” – Metabol Behandling av Cancer

Många av de nuvarande behandlingarna som används för cancerhantering bygger på att cancer är en genetisk sjukdom. Nya rön tyder på att cancer istället är en mitokondriell och metabolisk sjukdom som beror på tillgängligheten av fermenterbara bränslen för tumörens celltillväxt och överlevnad. Glukos och glutamin är de mest förekommande fermenterbara bränslena som finns cirkulation och i tumörmiljömiljön.

”Press-puls” terapin (eng. Press-pulse therapy) är utformad för att påverka tillgängligheten av glukos och glutamin och svälter således tumörceller från sina viktigaste bränslen och ökar deras sårbarhet mot oxidativ stress o         ch apoptotisk död.

Genom ketogen diet, glykolyshämmare, olika ”repurposed drugs” och HBOT-behandling syftare Press-puls terapin till att tumörceller genom apoptotiska och antiangiogena mekanismer samtidigt som inflammation i tumörmiljömiljön minskas.

Press-pulse: a novel therapeutic strategy for the metabolic management of cancer