Fenbendazol – Avmaskning för Hundar med Anticancer egenskaper

  • Joe Tippens, från Oklahoma, diagnostiserades 2016 med avancerad småcellig lungcancer
  • I januari 2017 hade den spridit sig genom hela kroppen
  • Joe hade en förväntad livslängd på tre månader, men hans läkare anmälde honom till en klinisk studie som de hoppades skulle kunna ge honom upp till ett år längre
  • En veterinär föreslog att han provade ett avmaskningsläkemedel för hundar, Fenbendazol, som har visat anticancer egenskaper i studier
  • I maj 2017 var all cancer inte längre synlig på Joe’s röntgenbilder
  • Nu, två år senare, är han fortfarande cancerfri och medicinska forskare planerar att börja studera Joe’s fal

DailyMail: Oklahoma grandfather who claims a drug for DOGS cured him of ‘head-to-toe’ cancer is tumor-free two years after doctors gave him three months to live

Bloggen: ‘Cancer Treatments – from Research to Application’ har en mycket detaljerade sammanställning kring Fenbendazol och dess anticancer egenskaper:

A Drug Made for Animals and Taken by Humans to Treat Cancer: Fenbendazole

 

 

Metformin lovande vid Prostatacancer

Hälften av de män som dör av prostatcancer, saknar eller har en muterad form av ett protein kallat PTEN. Diabetesläkemedlet Metformin (som även ingår i COCs protokoll) har visat sig ha effekt mot tumörceller med just denna mutation.

Artikel: Research shows diabetes drug’s promise in zapping prostate cancer

Statiner kan Förlänga Överlevnaden vid avancerad Prostatacancer

Statiner kan förbättra den överlevnaden bland män med metastatisk kastreringsresistent prostatacancer (mCRPC) och förbättra överlevnad bland personer med högriskprostatacancer (PCa) enligt resultaten från 3 studier som presenterades vid Genitourinary 2018 Cancer Symposium.

Statin Use May Improve Survival in Advanced Prostate Cancer

Antihistamin + cytostatika minskar risken att dö av cancer

Danska forskare från Kræftens Bekæmpelse har undersökt registerdata och funnit att cancerpatienter som tagit så kallade CAD-antihistaminer har levt längre. Skillnaden har varit ännu mer uttalad när när CAD-antihistaminer har tagits i kombination med cytostatika. Loratadin och Ebastin visade sig ha störst effekt.

Detta kan jämföras med den svenska studien som visade att bröstcancer patienter som tagit antihistamin, i synnerhet Desloratadine haft en överlevnadsfördel (länk).

Antihistamin visade sig kunna öka känsligheten för cytostatika hos NSCLC, prostata- och bröstcancertumörer

Cancer.dk
Pubmed