Resveratrol, quercetin kan förbättra effekten av viss kemoterapi

Resveratrol och Quercetin, två polyfenoler från frukt har visat sig kunna användas för att minska bieffekterna av den vanligt förekommande cytostatikan Adriamycin (Doxorubicin) och samtidigt förstärka dess effekt synergistiskt. Enligt artikeln krävs det dock att ämnena injeceras för att dessa ska nå terapeutisk effekt.

Länk till ursprungsartikel.