ReDO projektet – ”Vanliga” läkemedel för cancerbehandling

Det så kallade ReDO projektet (Repurposing Drugs in Oncology), ett internationellt samarbete mellan Anticancer Fund och Global Cures har identifierat över 70 stycken ‘vanliga’ läkemedel som har anticancer egenskaper. Av dessa läkemedel har man valt ut de sex mest lovande:

  • Mebendazole: Används vid behandlingen av parasitinfektioner
  • Cimetidine: Mot halsbränna och för att behandla magsår
  • Nitroglycerin Vasodilator. Behandling av kärlkramp
  • Itraconazole: behandling av svampinfektioner
  • Diclofenac: NSAID. Antiinflammatorisk och smärtstillande
  • Clarithromycin: Antibiotikum. Used in the treatment of upper respiratory tract infections

Gemensamt för dessa läkemedel är att:

  • De är välkända läkemedel som har använts under många år
  • De har låg toxicitet
  • Det finns stark evidens för en anticancer mekanism och data från invivo, invitro och studier på människor
  • De är billiga och det finns generiska alternativ