Svensk Registerstudie: Kan Beta-blockerare Förbättra Överlevnaden vid Malignt Melanom?

En svensk registerbaserad retrospektiv studie planerar att undersöka om beta-blockerare kan förbättra överlevnaden hos patienter med malignt melanom

Från sammanfattning av projektet:

”Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i befolkningen där incidensen de senaste 20 åren stadigt har ökat med drygt 4% per år. Idag finns det ett interesse inom cancersjukvården för så kallad ”drug repurposing” som är ett relativt nytt koncept och innebär att redan etablerade läkemedel framtagna för ett ändamål, kanske även kan användas för behandling av ett annat ändamål. Propanolol (en betablockerare) är ett av läkemedlen som har studerats inom cancersjukvården med avseende på just ”drug repurposing”. Prekliniska studier har vissat att betablockerande läkemedel, som exempelvis propanolol, har haft en viss antitumoralisk effekt på olika tumörer, där ibland malignt melanom (Jean Wrobel et al. 2016, Maccari S. et al. 2017). En nyligen publicerad prospektiv studie (De Giorgi et al. 2017) har visat att propanolol gav en skyddande effekt mot recidiv och långsammare sjukdomsprogress hos patienter med tjocka maligna melanom (>1mm). Trots att antalet forskningspersoner i dessa studier varit lågt, så ser resultaten hittills lovande ut.”

Läs mer om beta-blockerare och cancer här: Beta-blockerare, Stress och Cancer 

Metabol behandling vid Strålnings- och Cisplatinresistent Livmoderhalscancer

En metabol metod för att behandla strålnings- och cisplatinresistent livmoderhalscancer genom att hämma glykolys, glutathione och thioredoxin metabolism.

2-DG användes för att hämma glykolys

”Livmoderhalstumörer som inte svarar på strålning kan vara sårbara för terapier som också attackerar cancers bränsleförsörjning.”

”I många fall, när du bara hämmar glukos, hittar cancercellerna sätt att kompensera, men om du även hämmar dess metabolism på två olika sätt samtidigt, kan cellen inte återhämta sig från det. Stressen från giftiga fria radikaler eskalerar och överväldigar så småningom cellen. ”

Länk: ”Cutting off cervical cancer’s fuel supply stymies tumors

Beta-blockerare, Stress och Cancer

Beta-blockerare är läkemedel som hindrar stresshormoner som adrenalin och noradrenalin att bindas med så kallade betareceptorer och används framförallt för att motverka högt blodtryck.

Beta-blockerare delas vanligtvis upp i selektiva betablockerare och generella betablockerare. Selektiva betablockerare binder enbart till vissa beta-receptorer, medan generella binder med till alla typer av beta receptorer.

Ett exempel på en generell betablockerare är Propranolol (Inderal) och en selektiv Atenolol (Tenormin)

Kronisk stress är naturligtvis vanligt hos cancerpatienter. Stark stress startar produktionen av en rad stresshormoner som adrenalin, noradrenalin. Dessa stresshormoner har en förmåga att binda till olika cancercellers receptorer och starta en kedja av reaktioner som påverkar cancercellens överlevnad, förmåga att sprida sig och skapa egna blodkärl.

Studier av användandet av betablockerare som alltså blockerar dessa stresshormoner, har visat fantastiska resultat i en rad olika cancertyper. Detta gäller i synnerhet de generella typen av betablockerare som Propranolol (Inderal).