”Totalt Mörker är Nyckeln till Effektiv Bröstcancer Behandling”

””Melatonin är ett i kroppen naturligt förekommande hormon som utsöndras av tallkottkörteln och anses viktig för att upprätthålla dygnsrytmen. Om man exponeras för ljus under natten påverkas melatoninproduktionen negativt. Höga melatoninnivåer har visat sig kunna stänga av tillväxtfaktorer hos bröstcancerceller, vilket gör dessa celler mer mottagliga för Tamoxifen.  När ljuset är på och melatonin undertrycks så vaknar cellerna upp och ”ignorer” Tamoxifen.

These findings have potentially enormous implications for women being treated with tamoxifen and also regularly exposed to light at night due to sleep problems, working night shifts or exposed to light from computer and TV screens.

“High melatonin levels at night put breast cancer cells to ‘sleep’ by turning off key growth mechanisms. These cells are vulnerable to tamoxifen. But when the lights are on and melatonin is suppressed, breast cancer cells ‘wake up’ and ignore tamoxifen,” Blask says.

Länk till ursprunglig artikel.